สพป.สุรินทร์ เขต ๒ >>ข่าวจากกลุ่มบริหารงานบุคคล
ความต้องการอัตรากำลังครู ปีการศึกษา 2558
 
ขอความอนุเคราะห์โรงเรียนในสังกัดที่เกี่ยวข้อง รายงานข้อมูลความต้องการอัตรากำลังครู ปีการศึกษา 2558 และส่งเอกสารเพิ่มเติม กรณีโรงเรียนรายงานข้อมูลไม่ครบถ้วน ส่งภายในวันที่ 6 กรกฎาคม 2558 เป็นอย่างช้า
 
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ : - บัญชีรายชื่อโรงเรียน และแบบรายงานฯ
 
เมื่อ : 2015-07-02 09:43:21