สพป.สุรินทร์ เขต ๒ >>ข่าวจากกลุ่มบริหารงานบุคคล
ส่งคำสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการ/ลูกจ้างประจำ ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2558)
 
สำหรับหน้าคำสั่งครูไม่มีวิทยฐานะ ให้โรงเรียนดาวน์โหลดแบบฟอร์มคำสั่งพร้อมระบุเลขที่คำสั่ง ให้เป็นคำสั่งเดียวกันกับที่ได้ส่ง สพป.สุรินทร์ สำหรับหน้าคำส่ั่งลูกจ้างประจำ ให้โรงเรียนดาวน์โหลดแบบฟอร์มคำสั่งพร้อมระบุเลขที่คำสั่ง ให้เป็นคำสั่งเดียวกันกับที่ได้ส่ง สพป.สุรินทร์
 
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ : - รายละเอียด
 
เมื่อ : 2015-07-01 13:49:15