สพป.สุรินทร์ เขต ๒ >>ข่าวจากกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
ขอความร่วมมือในการดำเนินการป้องกันควบคุมเรื่องมือ เท้า ปาก ในช่วงก่อนฤดูการระบาด
 
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน สิ่งที่ส่งมาด้วย 1.รายงานสถานการณ์โรค มือ ปาก ในประเทศ จำนวน 1 ชุด 2.องค์ความรู้โรค มือ เท้าปาก จำนวน 1 ชุด 3.คำถาม คำตอบโรคมือ เท้า ปาก จำนวน 1 ชุด
 
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ : - ขอความร่วมมือในการดำเนินการป้องกันควบคุมเรื่องมือ เท้า ปาก ในช่วงก่อนฤดูการระบาด
- ขอความร่วมมือในการดำเนินการป้องกันควบคุมเรื่องมือ เท้า ปาก ในช่วงก่อนฤดูการระบาด
 
เมื่อ : 2015-07-01 13:47:17