สพป.สุรินทร์ เขต ๒ >>ข่าวจากกลุ่มบริหารงานบุคคล
ส่งคำสั่งให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับเงินเดือนตามบัญชีเงินเดือนขั้นต่ำขั้นสูงของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพแนบท้ายพระราชบัญญัติเงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงินประจำตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2558
 
สำหรับครูที่ไม่มีวิทยฐานะ ให้โรงเรียนดาวน์โหลดแบบฟอร์มคำสั่ง ระบุเลขที่คำสั่งให้ตรงกับที่ได้ส่ง สพป.สุรินทร์ เขต 2 และเก็บไว้เป็นหลักฐานที่โรงเรียน สำหรับคำสั่งลูกจ้างประจำ ที่ได้ส่งคำสั่งให้ สพป.สุรินทร์ เขต 2 ให้โรงเรียนยกเลิกคำสั่งดังกล่าว และใช้คำสั่ง สพป.สุรินทร์ เขต 2
 
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ : - รายละเอียด
 
เมื่อ : 2015-07-01 08:50:52