สพป.สุรินทร์ เขต ๒ >>ข่าวจากกลุ่มอำนวยการ
ฝากแจ้งถึงข้าราชการบำนาญ
 
แจ้งติดต่อประสานงานถึง ขรก.บำนาญที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้จำนวน 7 รายให้มาสมัคร UNDO โดยด่วนที่สุดภายใน 30 มิย. 58 เนื่องจาก จะได้รับเงินคืนและได้รับบำนาญรายเดือนเพิ่ม 1.นางหนูเล็ก ทรงพระ 2.นางบุญเลี้ยง ทรงพระ 3.นายศุภวัฒน์ เหลาคม 4.นายประสิทธิ์ กิ่งมณี 5.นางสมทรัพย์ กนกแก้ว 6.นายสวัสดิ์ ปานทอง 7.นายประมวล ประโลม ใครมีญาติพี่น้องที่จะติดต่อประสานกันได้แจ้งให้มาที่กลุ่มบริหารงานการเงิน ด้วยค่ะ
 
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ :
 
เมื่อ : 2015-06-29 09:43:43