สพป.สุรินทร์ เขต ๒ >>ข่าวจากกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
การฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ "ฝึกทบทวนวิชาระเบียบแถว" ปี 2556
 
แจ้งเลื่อนวันเวลาและสถานที่การจัดฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ "ฝึกทบทวนวิชาระเบียบแถว" เป็นวันที่ ๒๕-๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๖ ณ หอประชุมโรงเรียนรัตนวิทยาคม อำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์
 
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ :
 
เมื่อ : 2013-05-14 18:59:12