สพป.สุรินทร์ เขต ๒ >>ข่าวจากกลุ่มบริหารงานบุคคล
การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาและผู้อำนวยการสถานศึกษา ครั้งที่ 2/2558
 
 
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ : - นำส่ง
- สำเนา สพฐ
- รายชื่อ
- กำหนดการ
 
เมื่อ : 2015-06-25 12:10:49