สพป.สุรินทร์ เขต ๒ >>ข่าวจากกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
ขอเชิญบุคลากรทางการลูกเสือเป็นคณะผู้แทนลูกเสือไทยเข้าร่วมงานชุมนุมลูกเสือโลก ครั้งที่ 2 ณ เมืองมายากุจิ ประเทศญี่ปุ่น
 
เรัียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน สิ่งที่ส่งมาด้วย 1.รายละเอียดการเดินทางฯ จำนวน 1 ชุด 2.ใบสมัครฯ จำนวน 1 ฉบับ
 
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ : - ขอเชิญบุคลากรทางการลูกเสือเป็นคณะผู้แทนลูกเสือไทยเข้าร่วมงานชุมนุมลูกเสือโลก ครั้งที่ 2 ณ เมืองมายากุจิ ประเทศญี่ปุ่น
 
เมื่อ : 2015-06-23 15:59:38