สพป.สุรินทร์ เขต ๒ >>ข่าวจากกลุ่มนโยบายและแผน
การรายงานผลการดําเนินงานใช้จ่ายงบ อบจ. ปี 2554 (พร้อมรายชื่อโรงเรียนที่ต้องรายงาน)
 
ขอให้โรงเรียนดังกล่าว รายงานตามแบบที่ส่งให้ด่วน
 
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ : - หนังสือนำส่ง
- รายชื่อโรงเรียน
 
เมื่อ : 2015-06-23 10:11:34