สพป.สุรินทร์ เขต ๒ >>ข่าวจากกลุ่มบริหารงานบุคคล
แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบกลั่นกรองผลงานของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เพื่อรับรางวัลจากสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ประจำปี 2558
 
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร์ เขต 2 ได้ส่งหนังสือ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบกลั่นกรองผลงานของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เพื่อรับรางวัลจากสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ประจำปี 2558 ให้กับคณะกรรมการรายชื่อตามคำสั่งเรียบร้อยแล้ว /// ฝากโรงเรียนแจ้งคณะกรรมการตามราชื่อให้อีกครั้งนึงค่ะ ขอบคุณค่ะ //// ติดต่อโทร 044599656
 
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ : - คำสั่ง
 
เมื่อ : 2015-06-23 09:44:05