สพป.สุรินทร์ เขต ๒ >>ข่าวจากกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
แนวทางการจัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติด (26 มิถุนายน) ปี 2558
 
เรียน ผู้อำนวยการในสังกัดทุกโรงเรียน
 
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ : - แนวทางการจัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติด (26 มิถุนายน) ปี 2558 ไฟท์ 1
- แนวทางการจัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติด (26 มิถุนายน) ปี 2558 ไฟท์ 2
 
เมื่อ : 2015-06-22 13:55:45