สพป.สุรินทร์ เขต ๒ >>ข่าวจากกลุ่มอำนวยการ
การรับมอบหนังสือสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ ฉบับพระราชทาน
 
เรียนผู้บริหารโรงเรียนตามบัญชีรายชื่อที่แนบทุกท่าน ด้วยสโมสรไลออนส์ สุรินทร์ จะนำหนังสือ สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน ฯ ฉบับพระราชทาน เล่มที่ 38 และ 39 มามอบให้กับโรงเรียนตามบัญชีรายชื่อที่แนบ จึงขอให้ผู้บริหารโรงเรียน หรือ ตัวแทน มารับพระราชทานหนังสือโดยพร้อมเพรียงกัน ณ หอประชุมโรงเรียนรัตนวิทยาคม ในวัน จันทร์ ที่ 22 มิถุนายน 2558 เวลา 13.30 น. โดยสวมเครื่องแบบปฏิบัติราชการสีกากี รายละเอียดดังเอกสารที่แนบ
 
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ : - นำส่ง
- บัญชีรายชื่อโรงเรียนที่รับหนังสือฯ เล่มที่ 38
- บัญชีรายชื่อโรงเรียนที่รับหนังสือฯ เล่มที่ 39
 
เมื่อ : 2015-06-19 11:44:29