สพป.สุรินทร์ เขต ๒ >>ข่าวจากกลุ่มอำนวยการ
ขอขอบคุณ
 
ตามที่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2 ได้จัดกิจกรรมทำบุญเลี้ยงพระในโอกาสวันสงกรานต์ (วันขึ้นปีใหม่ไทย ปี 2558) เมื่อวันศุกร์ ที่ 10 เมษายน 2558 ณ บริเวณสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2 นั้น บัดนี้ การจัดกิจกรรมดังกล่าวได้ดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย บรรลุตามวัตถุประสงค์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2 จึงขอขอบคุณท่านเป็นอย่างอยู่ที่ให้การสนับสนุนการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความอนุเคราะห์จากท่านในโอกาสต่อไป
 
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ : - หนังสือราชการ
- บัญชีแนบท้าย
 
เมื่อ : 2015-06-16 11:11:10