สพป.สุรินทร์ เขต ๒ >>ข่าวจากกลุ่มบริหารงานบุคคล
วุฒิบัตรผู้ผ่านการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนวิทยฐานะฯ (มรภ.บุรีรัมย์)
 
แจ้งประชาสัมพันธ์ให้ข้าราชการครูฯ ที่มีรายชื่อดังเอกสารแนบท้าย เข้ารับวุฒิบัตรผู้ผ่านการพัฒนาตามหลักสูตร การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ (หน่วยพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์) ได้มที่กลุ่มบริหารงานบุคคล
 
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ : - เอกสารแนบท้าย
 
เมื่อ : 2015-06-16 10:34:01