สพป.สุรินทร์ เขต ๒ >>ข่าวจากกลุ่มนโยบายและแผน
ด่วนที่สุด การรายงานประเมินนักเรียน ป1.-6 ปี2558 อ่านออกเขียนได้
 
การรายงานประเมินนักเรียน ป1.-6 ปี2558 สำหรับโรงเรียน ที่จำรหัสเข้า รหัส e-Mes โรงเรียนไม่ได้ ให้โทรประสานมายังกลุ่มนโยบายและแผน 044-598896 หรือ 0942753524 นายวิชิต ขันคำ ทุกโรงเรียนต้องกรอกข้อมูลเรียบร้อยก่อนวันที่ 25 มิถุนายน 2558 นี้นะครับ แล้วทางเขตพื้นที่การศึกษา จะทำหนังสือถึงโรงเรียนในสังกัดทุกโรง เพื่อแจ้งรหัสอีกทีนะคับ จะทำการใส่ไว้ช่องเอกสารโรงเรียนนะคับ การเข้ากรอกรายงานเข้าไปที่ http://210.1.20.53
 
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ : - ตัวอย่างการกรอกข้อมูล
 
เมื่อ : 2015-06-16 09:51:36