สพป.สุรินทร์ เขต ๒ >>ข่าวจากกลุ่มนโยบายและแผน
การจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ. 2558 งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (โรงเรียนประสบอุบัติภัย)
 
แจ้งโรงเรียนที่ได้รับจัดสรร เตรียมดำเนินการ ตามหนังสือที่แนบมาพร้อมนี้
 
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ : - นำส่ง
- บัญชีจัดสรร
 
เมื่อ : 2015-06-15 14:47:28