สพป.สุรินทร์ เขต ๒ >>ข่าวจากกลุ่มนโยบายและแผน
การเปลี่ยนชื่อสถานศึกษา
 
โรงเรียนบ้านน้ำสร้าง-นางเภา เปลี่ยนชื่อสถานศึกษาจากเดิม เปลีืยนเป็น โรงเรียนบ้านน้ำสร้าง-นางเภา"บุรีรัตนาวิทยา" โดยความเห็นชอบของ คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2 เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2558 จึงประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน
 
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ : - การเปลี่ยนชื่อสถานศึกษา
 
เมื่อ : 2015-06-09 10:35:24