สพป.สุรินทร์ เขต ๒ >>ข่าวจากกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
โครงการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ หลักสูตรวิชาการบันเทิงในกองลูกเสือ
 
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน สิ่งที่ส่งมาด้วย 1.โครงการฝึกอบรม 2.ใบสมัครเข้ารับการฝึกอบรม
 
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ : - โครงการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ หลักสูตรวิชาการบันเทิงในกองลูกเสือเรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน สิ่งที่ส่งมาด้วย 1.โครงการฝึกอบรม 2.ใบสมัครเข้ารับการฝึกอบรม
 
เมื่อ : 2015-06-08 11:16:19