สพป.สุรินทร์ เขต ๒ >>ข่าวจากกลุ่มอำนวยการ
การตรวจสุขภาพประจำปีงบประมาณ 2558
 
ขอประชาสัมพันธ์ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด สพป.สุรินทร์ เขต 2 ทุกท่านที่สนใจตรวจสุขภาพประจำปีกับสนง.สกสค.จ.สุรินทร์ สำรวจรายชื่อและรวบรวมรายชื่อส่งกลุ่มอำนวยการ สพป.สุรินทร์ เขต 2 ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 22 มิถุนายน 2558 เพื่อสำนักงานเขตฯจะได้รวบรวมส่ง สนง.สกสค.จ.สุรินทร์ เพื่อกำหนดวัน เวลา และสถานที่ ในการตรวจสุจภาพต่อไป
 
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ : - หนังสือราชการ
 
เมื่อ : 2015-06-04 10:25:31