สพป.สุรินทร์ เขต ๒ >>ข่าวจากกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
โครงการสร้างความปลอดภัยทางน้ำแก่นักเรียน
 
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน สิ่งที่ส่งมาด้วย 1.โครงการสร้างความปลอดภัยทางน้ำแก่นักเรียน จำนวน 1 ฉบับ 2.แบบแจ้งรายชื่อนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 1 ฉบับ 3.กำหนดการจัดกิจกรรม จำนวน 1 ฉบับ
 
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ : - โครงการสร้างความปลอดภัยทางน้ำแก่นักเรียน
 
เมื่อ : 2015-06-03 10:46:22