สพป.สุรินทร์ เขต ๒ >>ข่าวจากกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
การฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ "ฝึกทบทวนวิชาระเบียบแถว" ปี 2556 (แจ้งเปลี่ยนแปลงวันเวลาและสถานที่การฝึกอบรม)
 
แจ้งเปลี่ยนแปลงวันเวลาและสถานที่การฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ "ฝึกทบทวนวิชาระเบียบแถว" ปี 2556 เป็นวันที่ 25-26 พ.ค. 2556 ณ หอประชุมโรงเรียนรัตนวิทยาคม
 
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ : - หนังสือแจ้ง/กำหนดการฝึกอบรม
 
เมื่อ : 2013-05-14 18:51:46