สพป.สุรินทร์ เขต ๒ >>ข่าวจากกลุ่มนโยบายและแผน
จัดสรรงบประมาณหมวดเงินอุดหนุนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ (แก้ไขความคลาดเคลื่อน)
 
แจ้งโรงเรียนที่ได้รับจัดสรรทั้ง 41 โรง เตรียมดำเนินการ เมื่อดำเนินการส่งแบบรายงานผลโครงการกลับมายังกลุ่มนโยบายและแผน ด่วน เอกสารหมายเลข 2 ดาวน์โหลดได้ที่นี่
 
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ : - นำส่ง+จัดสรร
- สิ่งที่ส่งมาด้วย 2
 
เมื่อ : 2015-06-03 10:06:21