สพป.สุรินทร์ เขต ๒ >>ข่าวจากกลุ่มบริหารงานบุคคล
วุฒิบัตรผู้ผ่านการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนวิทยฐานะฯ (มรภ.สุรินทร์)
 
ผู้ที่มีรายชื่อผ่านการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนวิทยฐานะฯ (มรภ.สุรินทร์)(ดังเอกสารแนบ) กรุณาต่ิดต่อขอรับวุฒิบัตรได้ที่ กลุ่มบริหารงานบุคคล
 
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ : - เอกสารแนบท้าย
 
เมื่อ : 2015-06-03 09:48:43