สพป.สุรินทร์ เขต ๒ >>ข่าวจากกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
ประชาสัมพันธ์โครงการจัดการแข่งขันฟุตบอล อบจ.สุรินทร์ คัพ ประจำปี 2558
 
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน สิ่งที่ส่งมาด้วย ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ จำนวน 1 ชุด
 
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ : - ประชาสัมพันธ์โครงการจัดการแข่งขันฟุตบอล อบจ.สุรินทร์ คัพ ประจำปี 2558 ไฟล์ 1
- ประชาสัมพันธ์โครงการจัดการแข่งขันฟุตบอล อบจ.สุรินทร์ คัพ ประจำปี 2558 ไฟล์ 2
 
เมื่อ : 2015-05-29 09:53:55