สพป.สุรินทร์ เขต ๒ >>ข่าวจากกลุ่มบริหารงานบุคคล
แจ้งโรงเรียน จำนวน 21 โรงเรียนออกคำสั่งแต่งตั้งตำแหน่งครูผู้ช่วยเป็นครู
 
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียน จำนวน 21 โรงเรียน ขอให้ท่านออกคำสั่ง แต่งตั้งตำแหน่งครูผู้ช่วยเป็นครู ส่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2 จำนวน 10 ชุด (ดังเอกสารแนบ)
 
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ : - ตัวอย่างคำสั่ง
- รายชื่อโรงเรียน
 
เมื่อ : 2013-07-03 10:45:09