สพป.สุรินทร์ เขต ๒ >>ข่าวจากกลุ่มอำนวยการ
ขอเชิญส่งโครงงานวิทยาศาสตร์ฯ เข้าร่วมประกวด
 
ด้วยสมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการศึกษาไทย ร่วมกับกลุ่มบริษัท ทรู จัดการประกวด โครงงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระดับประถมศึกษา ระดับชาติ ประจำปี 2558 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ ส่งเสริมให้นักเรียนสามารถสร้างความรู้ทางวิทยาศาสตร์ได้ด้วยตนเอง และบูรณาการความรู้จากสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ ผ่านการลงมือทำโครงงานวิทยาศาสตร์ ชิงชุดอุปกรณ์และสื่อดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้และสิทธิเข้าร่วมเป็นโรงเรียนในโครงการ "ทรูปลูกปัญญา" โครงงานที่ส่งเข้าประกวด ประกอบด้วย นักเรียนผู้จัดทำทีมละ 3 คน ต่อ 1 โครงงาน โรงเรียนส่งได้ไม่เกิน 6 โครงงาน โดยแบ่งออกเป็น 3 ประเภท คือ โครงงานประเภทสำรวจ โครงงานประเภททดลอง และโครงงานประเภทสิ่งประดิษฐ์ กำหนดส่ง ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2558 - 3 กรกฎาคม 2558 หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.trueplookpanua.com
 
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ :
 
เมื่อ : 2015-05-28 16:07:28