สพป.สุรินทร์ เขต ๒ >>ข่าวจากกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
โครงการยกย่องเยาวชนต้นแแบบเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558
 
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกแห่ง สิ่งที่ส่งมาด้วย 1.หนังสือคณะกรรมการจัดโครงการยกย่องเยาวชนต้นแบบ 2.โครงการและใบสมัคร
 
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ : - โครงการยกย่องเยาวชนต้นแแบบเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 ไฟล์ 1
- โครงการยกย่องเยาวชนต้นแแบบเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 ไฟล์ 2
 
เมื่อ : 2015-05-26 14:22:19