สพป.สุรินทร์ เขต ๒ >>ข่าวจากกลุ่มบริหารงานบุคคล
การย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน
 
 
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ : - หนังสือราชการ
- รายละเอียดแนบร่างคำสั่ง 2/1 2/3
- รายละเอียดแนบคำสั่ง 2/1
- รายละเอียดแนบคำสั่ง 2/2
- รายละเอียดแนบร่างคำสั่ง 2/2
 
เมื่อ : 2015-05-26 11:04:36