สพป.สุรินทร์ เขต ๒ >>ข่าวจากกลุ่มนโยบายและแผน
จัดสรรงบประมาณ ปี พ.ศ.2558 สำหรับโรงเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ (O-NET) ต่ำ
 
สพป.สร.2 แจ้งจัดสรรงบประมาณให้โรงเรียน 15 โรง เพื่อจัดซื้อหนังสือ ให้กับโรงเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ (O-NET)กลุ่มสาระภาษาไทยค่ำ ดังบัญชีจัดสรรทีนแบมาพร้อมนี้
 
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ : -
 
เมื่อ : 2015-05-22 15:00:53