สพป.สุรินทร์ เขต ๒ >>ข่าวจากกลุ่มอำนวยการ
เช่าบูชาพระพฤหัสบดี องค์เทพสัญลักษณ์แห่งความเป็นครู
 
เรียน ประธานเครือข่ายทุกเครือข่าย ตามที่ท่านให้ความอนุเคราะห์สนับสนุนร่วมเช่าบูชาพระพฤหัสบดี องค์เทพสัญลักษณ์แห่งความเป็นครูนั้น สำนักงานเขตฯจึงขอความอนุเคราะห์ไปยังประธานเครือข่ายที่ยังไม่นำส่งเงินเช่าบูชา ขอความกรุณานำส่งได้ที่กลุ่มอำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2 ภายในวันที่ 25 พฤษภาคม 2558 ขอบคุณค่ะ
 
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ :
 
เมื่อ : 2015-05-22 09:35:02