สพป.สุรินทร์ เขต ๒ >>ข่าวจากกลุ่มบริหารงานบุคคล
ขอเชิญประชุมเพื่อซักซ้อมความเข้าใจในการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการ และ ผู้อำนวยการสถานศึกษา
 
 
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ : - หนังสือราชการ
- รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก
 
เมื่อ : 2015-05-20 12:34:29