สพป.สุรินทร์ เขต ๒ >>ข่าวจากกลุ่มบริหารงานบุคคล
การสำรวจรายชื่อผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่ยังไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ป.บัณฑิต
 
ส่งรายชื่อ ภายในวันที่ 29 พฤษภาคม 2558 16.30 น. เป็นอย่างช้านะค่ะ เนื่องจากต้องส่งรายชื่อไปสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ภายในวันที่ 30 พ.ค. 2558 ใครส่งช้ากว่านั้นรายชื่อตกหล่นเพิ่มไม่ได้นะค่ะจนกว่าจะมีหนังสือสั่งการใหม่มา ขอความร่วมมือส่งตามกำหนดด้วยค่ะ เพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง สำหรับใครที่ส่งรายชื่อมาแต่คุณสมบัติไม่ตรงก็ไม่มีรายชื่ออยู่ที่ต้นสังกัดนะค่ะ
 
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ : - หนังสือนำส่ง
- แบบฟอร์ม
 
เมื่อ : 2015-05-19 15:25:57