สพป.สุรินทร์ เขต ๒ >>ข่าวจากกลุ่มนโยบายและแผน
แจ้งเปิดระบบการจัดทำข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ประจำปีการศึกษา 2558 ภาคเรียนที่ 1 ผ่านระบบ DMC และการเปิดศูนย์ Hotline DMC 2015
 
สพป.สร.2 ขอความร่วมมือให้โรงเรีนในสังกัดรายงานข้อมูลตั้งแต่วันที่ 15 พ.ค.- 5 มิ.ย. 2558 (เวลา 24.00 น.) ผ่านเว็บไซต์ http://portal.bopp-obec.info/obec58 ทั้งนี้ ให้ศึกษารายละเอียดตามความในหนังสือราชการที่แนบมาพร้อมข่าวประชาสัมพันธ์นี้
 
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ : - หนังสือราชการ
- สิ่งที่ส่งมาด้วย
 
เมื่อ : 2015-05-19 14:34:45