สพป.สุรินทร์ เขต ๒ >>ข่าวจากกลุ่มบริหารงานบุคคล
ขอให้ผู้ที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้ติดต่อขอรับประกาศนียบัตรกำกับเครื่งราชอิสริยาภรณ์
 
ให้ผู้ที่มีรายชื่อตามเอกสารแนบติดต่อขอรับประกาศนียบัตรกำกับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ที่กลุ่มงานบำเหน็จความชอบและทะเบียนประวัติ กลุ่มบริหารงานบุคคล ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
 
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ : - บัญชีรายชื่อ
 
เมื่อ : 2013-07-01 11:39:24