สพป.สุรินทร์ เขต ๒ >>ข่าวจากกลุ่มนโยบายและแผน
แจ้งโรงเรียน ที่มีรายชื่อต่อไปนี้ติดต่อรับเอกสารการประชุมเชิงปฎิบัติการ เมื่อวันที่ 7-8 พฤษภาคม 2558 ที่กลุ่มนโยบายและแผน ภายในวันที่ 20 พฤษภาคม 2558
 
 
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ : - รายชื่อโรงเรียน
 
เมื่อ : 2015-05-15 17:02:58