สพป.สุรินทร์ เขต ๒ >>ข่าวจากกลุ่มบริหารงานบุคคล
ขออนุญาตให้บุคลากรในสถานศึกษาเข้าร่วมการอบรมตามโครงการเสริมสร้างศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ประจำปี 2556
 
ขออนุญาตให้บุคลากรในสถานศึกษาของท่าน (รายชื่อปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ) เข้าร่วมการอบรมมตามโครงการเสริมสร้างศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ประจำปี 2556 ในวันที่ 6 – 10 กรกฎาคม 2556 ณ วัดพระพุทธบาทพนมดิน อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ และขอให้ผู้เข้าอบรมรายงานตัว ณ สถานที่อบรม ในวันเสาร์ ที่ 6 กรกฎาคม 2556 ตั้งแต่เวลา 07.00 – 09.00 น.
 
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ : - นำส่ง - ขออนุญาตให้บุคลากรอบรมฯ
- เอกสารแนบ 1
- เอกสารแนบ 2
 
เมื่อ : 2013-07-01 10:09:40