สพป.สุรินทร์ เขต ๒ >>ข่าวจากกลุ่มนโยบายและแผน
แจ้งบัญชีจัดสรรงบประมาณปี 2558 งบดำเนินการ สำหรับจ้างพี่เลี้ยงเด็กพิการโรงเรียนทั่วไปจัดการศึกษาเรียนร่วมและเรียนรวม (1 เมษายน 2558 ถึง 31 สิงหาคม 2558)
 
บัญชีจัดสรรงบประมาณปี 2558 งบดำเนินการ สำหรับจ้างพี่เลี้ยงเด็กพิการโรงเรียนทั่วไปจัดการศึกษาเรียนร่วมและเรียนรวม (1 เมษายน 2558 ถึง 31 สิงหาคม 2558)
 
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ : - หนังสือแจ้งบัญชีจัดสรรงบประมาณปี 2558
 
เมื่อ : 2015-05-15 11:29:13