สพป.สุรินทร์ เขต ๒ >>ข่าวจากกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
แจ้งเลื่อนยังไม่มีกำหนดการประชุมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการรับนักเรียน ปี 2558
 
เรียน ประธานเครือข่ายโรงเรียนทุกเครือข่าย(เลื่อนประชุม) จากเดิม วันที่ 15 พฤษภาคม 2558 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมคชสาร สพป.สร.2 ออกไปไม่มีกำหนด
 
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ : - เรียน ประธานเครือข่ายโรงเรียนทุกเครือข่าย(เลื่อนประชุม) จากเดิม วันที่ 15 พฤษภาคม 2558 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมคชสาร สพป.สร.2 ออกไปไม่มีกำหนด
 
เมื่อ : 2015-05-14 14:53:14