สพป.สุรินทร์ เขต ๒ >>ข่าวจากกลุ่มอำนวยการ
สรุปยอดเงินบริจาคโครงการ พอสว. (คืนเงินกองทุนฯ สพป.สร.2)
 
ขอความกรุณาเครือข่ายที่ยังไม่นำส่งเงิน เร่งดำเนินการโดยด่วน เพื่อสรุปก่อนนำเข้าประชุมผู้บริหารวันที่ 8 ก.ค. 56 นี้
 
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ : - ข้อมูล ณ วันที่ 1 ก.ค. 56
 
เมื่อ : 2013-07-01 09:20:33