สพป.สุรินทร์ เขต ๒ >>ข่าวจากกลุ่มบริหารงานบุคคล
ยกเลิกคำสั่งแต่งตัังคณะกรรมการรักษาความสงบเรียบร้อย
 
 
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ : - ยกเลิกคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการรักษาสงบเรียบร้อย
 
เมื่อ : 2015-05-11 16:10:42