สพป.สุรินทร์ เขต ๒ >>ข่าวจากกลุ่มนโยบายและแผน
แบบคำของงบประมาณ งบลงทุน ปีงบ 2559-2560
 
ตามที่ได้แจ้งในที่ประชุม เมื่อวันที่ 7-8 พฤษภาคม 2558 แจ้งโรงเรียนที่จะของบประมาณ ส่งแบบคำขอ ในวันที่ 19 พฤษภาคม 2558 นั้น ขอให้โหลดแบบคำขอ และจัดพิมพ์ พร้องลงนามเอกสารให้เรียบร้อย ตามแบบที่แนบมาพร้อมนี้
 
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ : - แบบคำขอ
 
เมื่อ : 2015-05-10 16:15:01