สพป.สุรินทร์ เขต ๒ >>ข่าวจากกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
ขอแจ้งเพิ่มเติม
 
ให้ครูที่เข้าประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดในเด็กปฐมวัยนำหนังสือนำนิทานชุด "อ่านอุ่นรัก" ไปในวันประชุมด้วย
 
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ : - รายละเอียด
 
เมื่อ : 2015-05-07 08:42:04