สพป.สุรินทร์ เขต ๒ >>ข่าวจากกลุ่มบริหารงานบุคคล
คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการโครงการเสริมสร้างศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕8
 
ถึง ผู้บริหารผู้หญิงจำนวน 13 โรงเรียนค่ะ และผู้ที่เกี่ยวข้องที่ ผอ.เขตประสานงานไว้
 
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ : - หนังสือ
- คำสั่ง
- กำหนดการ
 
เมื่อ : 2015-05-06 14:04:30