สพป.สุรินทร์ เขต ๒ >>ข่าวจากกลุ่มนโยบายและแผน
ข้อแนะนำในการเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำข้อมูล DMC ประจำปีการศึกษา 2558 (ดาวโหลดข้อมูลการประชุมฯ)
 
แจ้งประชาสัมพันธ์การประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ประจำปีการศึกษา 2558 ผ่านระบบ DMC ในวันที่ 1 พฤษภาคม 2558 เวลา 08.30-16.30 น. ณ หอประชุมโรงเรียนรัตนวิทยาคม ในการประชุมเป็นการประชุมแบบออฟไลน์ เนื่องจากประชุมก่อนระบบเปิดใช้งานจริง 15 พ.ค. 58 และเป็นช่วงปิดหน้าเว็บไซต์เพื่อประมวลผลข้อมูลรอบสิ้นปี กศ.2557 เพื่อความสะดวกของผู้เข้ารับการประชุมฯจึงขอแจ้งข้อแนะนำการเตรียมการดังนี้ 1. ให้นำปลั๊กไฟมาด้วย 2.ก่อนการประชุมจะมีการลงแผ่นข้อมูลที่จะใช้ในการประชุม เพื่อความสะดวกรวดเร็ว ทางคณะทำงานได้จัดเตรียมข้อมูล มาให้ท่านโหลดลงคอมพิวเตอร์ตามไฟล์ที่ส่งมาพร้อมกับข่าวราชการนี้ ท่านสามารถโหลดลงก่อนวันประชุมเพื่อจะได้ไม่เสียเวลาในการลงแผ่นข้อมูลในวันประชุม จึงขอประชาสัมพันธ์มาเพื่อทราบ
 
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ : - หนังสือ
- สิ่งที่ส่งมาด้วย
- กำหนดการ
- สิ่งที่ต้องเตรียม
- ข้อมูลสำหรับประชุมฯ
 
เมื่อ : 2015-04-30 14:04:49