สพป.สุรินทร์ เขต ๒ >>ข่าวจากกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
การคัดเลือกเด็กดีเด่น เยาวชนดีเด่น เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2559 และวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2558
 
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน
 
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ : - การคัดเลือกเด็กดีเด่น เยาวชนดีเด่น เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2559 และวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2558
- การคัดเลือกเด็กดีเด่น เยาวชนดีเด่น เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2559 และวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2558
 
เมื่อ : 2015-04-27 09:13:07