สพป.สุรินทร์ เขต ๒ >>ข่าวจากกลุ่มนโยบายและแผน
ผลการกำกับติดตามการจัดทำข้อมูล DMC รอบสิ้นปี กศ. 2557 ครั้งที่2 ประจำวันที่ 23/04/58 เวลา 14.00 น.
 
สพป.สร.2 ขอแจ้งผลการกำกับติดตามการรายงานข้อมูล DMC รอบสิ้นปี กศ.2557 ประจำวันที่ 23/04/58 เวลา 14.00 น. มายังโรงเรียนในสังกัด เพื่อให้โรงเรียนที่มีรายชื่อในบัญชีได้ดำเินการจัดทำข้อมูลให้แล้วเสร็จทันกำหนด ทั้งนี้โรงเรียนที่มีรายชื่อในบัญชี อาจกำลังดำเนินการจัดทำข้อมูลอยู่ ทั้งนี้ ให้ตรวจสอบผลการรายงานข้อมูลแบบ realtime ได้ที่ http://portal.bopp-obec.info/obec57/publicareastat/32020000)
 
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ : - บัญชีการรายงานข้อมูล
 
เมื่อ : 2015-04-23 16:22:19