สพป.สุรินทร์ เขต ๒ >>ข่าวจากกลุ่มนโยบายและแผน
ผลการกำกับติดตามการจัดทำข้อมูล DMC รอบสิ้นปี กศ. 2557 ครั้งที่1 ประจำวันที่ 21/04/58
 
สพป.สร.2 ขอแจ้งผลการกำกับติดตามการรายงานข้อมูล DMC รอบสิ้นปี กศ.2557 ครั้งที่ 1 ประจำวันที่ 21/04/58 เวลา 16.00 น. มายัง ร.ร.ในสังกัดเพื่อทราบ และตรวจสอบดูผลการรายงานข้อมูลของโรงเรียน และดำเนินการให้เสร็จสิ้นตามข้อตกลง ดังนี้ 1. กำหนดรายงานเสร็จสิ้น 223 โรง ในวันที่ 25 เมษายน 2558 (ปฏิทิน สพป.สร.2) 2. แบ่งประเภทของโรงเรียนที่มีสถานะ "ตรวจสอบ" ดังต่อไปนี้ 2.1 โรงเรียนที่อยู่ในโซนสีเหลือง มีสถานะข้อมูล "ตรวจสอบ" เนื่องจากยังไม่เข้าดำเนินการใดๆเลย ให้เร่งจัดทำข้อมูลให้แล้วเสร็จ หากประสบปัญหา สามารถติดต่อศูนย์ Hotline ให้ความช่วยเหลือได้ที่ 0868716780 , 044598896 หากพ้นกำหนดแล้วโรงเรียนจะไม่มีข้อมูลนักเรียน ณ วันสิ้นปีการศึกษา เพื่อใช้ในการนับตัวและเป็นฐานข้อมูลในการกรอกผลสัมฤทธิ์ 2.2 โรงเรียนที่อยู่ในโซนสีเขียว มีสถานะ "ตรวจสอบ" เนื่องจากยังไม่มีการอัพโหลดป้ายโรงเรียน ในข้อมูลพื้นฐาน หากโรงเรียนมีความประสงค์ขอความช่วยเหลือ ให้ถ่ายรูปป้ายโรงเรียนจากสมาร์ทโฟน แล้วส่ง LINE ภาพป้ายโรงเรียนและรหัสsmis 8 หลัก (32020 _ _ _) มาที่ id line ; pinkpong555 ทั้งนี้ admin จะดำเนินการอัพโหลดให้ 2.3 โรงเรียนที่อยู่ในโซนสีส้ม มีสถานะข้อมูล "ตรวจสอบ" เนื่องจากดำเนินการจัดทำข้อมูลยังไม่ครบถ้วน จึงไม่สามารถยืนยันข้อมูล ให้โรงเรียนจัดทำข้อมูลให้ครบถ้วน ทั้งนี้ กลุ่มสารสนเทศ สพป.สร.2 ขอแจ้งประชาสัมพันธ์ให้โรงเรียนที่มีรายชื่อตามบัญชีกำกับติดตาม และอยู่ในกลุ่มต่างๆข้างต้น เร่งดำเนินการโดยด่วน
 
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ : - บัญชีกำกับติดตาม 21/04/58 เวลา 16.00 น.
 
เมื่อ : 2015-04-21 17:20:05