สพป.สุรินทร์ เขต ๒ >>ข่าวจากกลุ่มบริหารงานบุคคล
เปลี่ยนแปลงวันเวลาและสถานที่ตามโครงการเสริมสร้างศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ประจำปี 2558
 
ขอให้ผู้ที่มีรายชื่อดังแนบ แจ้งความประสงค์การเดินทางเบอร์ 044599656 หรือ 0943737938 (เมย์ คุรุสภา) ด้วยค่ะ ทางคุรุสภาเขตฯจัดเตรียมรถรับ - ส่ง ขึ้นรถโดยพร้อมเพรียงกัน ณ สพป.สุรินทร์ เขต 2 วันที่ 9 พฤษภาคม 2558 เวลา 06.00 น.ค่ะ //// ร่วมอบรมกับคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 5 อีกจำนวน 60 คน ขอความกรุณาแจ้งความประสงค์ก่อนวันที่ 1 พฤษภาคม 2558 ท่
 
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ : - แจ้งเปลี่ยนแปลงสถานที่อบรม
- รายชื่อผู้สมัครเข้าร่วมโครงการ 2558
- ตารางการอบรม
 
เมื่อ : 2015-04-21 14:49:29