สพป.สุรินทร์ เขต ๒ >>ข่าวจากกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
เรียนผู้อำนวยการโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาในสังกัดทุกโรงเรียน (ด่วนที่สุด)
 
ขอให้โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ที่ยังไม่ส่งรายชื่อผู้เข้าร่วมอบรมโครงการฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือต้านภัยยาเสพติดประจำปี 2558 ระหว่างวันที่ 28-30 เมษายน 2558 ณ ค่ายลูกเสือจังหวัดสุรินทร์ ดำเนินการส่งรายชื่อโดยด่วน ตามหนังสือ สำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร์ เขต 2 ที่ ศธ 04167.04/109 ลงวันที่ 1 เมษายน 2558 รายละเอียดตามที่ที่แจ้งแล้วนั้น หากโรงเรียนใดไม่ส่งรายชื่อบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม ขอให้ทางโรงเรียนทำหนังสือชี้แจงเหตุผลความจำเป็นที่ไม่ส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม ก่อนวันฝึกอบรมด้วย
 
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ :
 
เมื่อ : 2015-04-21 12:23:33