สพป.สุรินทร์ เขต ๒ >>ข่าวจากกลุ่มบริหารงานบุคคล
เปลี่ยนแปลงวันเวลาและสถานที่ตามโครงการเสริมสร้างศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ประจำปี 2558
 
ตามที่ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร์ เขต 2 กำหนดจัดอบรมตามโครงการเสริมสร้างศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ประจำปี 2558 ระว่างวันที่ 27 - 29 เมษายน 2558 ณ ศูนย์อบรมเยาวชนจังหวัดสุรินทร์ ตำบลแกใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ โดยมีผู้สมัครทุกสังกัดและตัวแทนเครือข่ายโรงเรียนสังกัด สพป.สุรินทร์ เขต 2 แจ้งรายชื่อมาแล้วนั้น ในการนี้ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร์ เขต 2 ขอเปลี่ยนวันเวลาและสถานที่ดำเนินการตามโครงการ เป็น ศูนย์อบรมเยาวชนจังหวัดนครราชสีมา อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา ระหว่างวันที่ 9 - 12 พฤษภาคม 2558 โดยคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร์ เขต 2 ได้จัดเตรียมรถรับส่งไว้ให้ /// ข้อมูลจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งค่ะ /// ติดต่อสอบถาม 044-599656 // 0943737938 เมย์ คุรุสภาฯสุรินทร์ 2
 
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ :
 
เมื่อ : 2015-04-20 09:26:12